Kurzy Sňahničanová

4.A/AJ
4.A/AJ

4.A/ úroveň A2-B1 - všeobecný kurz Streda 16.00 - 19.05                            Učebnica: NewHeadway Pre-intermediate 4th edition

Už ste prekonali tú hranicu stále začínajúceho študenta? Tak sa pridajte k nám. Zvládnete prejsť od základných časov k zložitejším v kontexte zaujímavých článkov a cez ich porozumenie a formou rôznych aktivít si rozšírite slovnú zásobu, aby ste zvládli rozličné situácie v bežnej komunikácii, pri cestovaní alebo hľadaní informácií na internete. Zlepšíte si porozumenie počúvaním originálnych nahrávok a čítaním prvých kníh v upravenej verzii. Začnete tvoriť zaujímavejšie príbehy v ústnom aj písomnom prejave. Komunikácia v skupine je základom napredovania v jazyku a prináša príjemné chvíle pri diskusiách.

5.A/ AJ
5.A/ AJ

5.A/ úroveň B1-B2 - všeobecný kurz Utorok 16.00 - 19.05                       Učebnica: NewHeadway Intermediate/Upperintermediate 4th edition

Kurz vám pomôže napredovať na vyššiu úroveň jazyka, aby ste ho vedeli aktívne používať vo všetkých situáciách a zdokonalíte sa vo všetkých jazykových zručnostiach. Poskytuje komplexné vedomosti o gramatických časoch, množstvo zaujímavých článkov na obohatenie slovnej zásoby a podnecuje diskusie na rôzne témy. Kontakt s moderným jazykom a aktuálnym dianím vo Veľkej Británii sa udržuje prostredníctvom čítania britského týždenníka First News a originálnej beletrie, kde zistíte ako jazyk skutočne funguje. Vyberte si svoj žáner, knihu, ktorá vás baví a osobne zaujíma. Učenie sa angličtiny bude pre vás radosť.

5.B/AJ
5.B/AJ
5.B/úroveň B1-B2 - všeobecný kurz Pondelok a streda 14.25 - 15.55 Učebnica: NewHeadway Intermediate/Upperintermediate 4th edition

Kurz je určený pre študentov, ktorí si chcú upevniť vedomosti gramatické, rozširovať slovnú zásobu a rozvíjať všetky jazykové zručnosti a dostať sa na úroveň B2, aby boli v budúcnosti pripravení na rôzne typy skúšok. Učebnica poskytuje čítanie článkov na rozmanité témy a tým pomáha podnecovať diskusiu a rozvíjať kritické myslenie a získavať tak istotu pri ústnom ako aj písomnom prejave. Zoznámite sa aj s kultúrou krajiny čítaním britského týždenníka First News, čítaním beletrie a používaním technológií vo výučbe jazyka pomôžeme zefektívniť výučbu.

6.C/AJ
6.C/AJ

6.C/úroveň B2-C1 - príprava na štátnu skúšku a Cambridge certifikát             Utorok a štvrtok 14.25 - 15.55 Učebnica: NewHeadway 4th edition, Cambridge Certificate Course

Kurz pre študentov je zameraný na prípravu na štátnu a medzinárodnú skúšku, aby si mohli vybrať ten typ skúšky, ktorí budú pre svoje ďalšie štúdium potrebovať. Preto sa kurz sústreďuje na precvičenie všetkých jazykových zručností cez množstvo cvičení na počúvanie, čítanie, gramatiku a písanie rôznych typov kompozícií, či rozprávanie na rôzne témy. Cez ukážky starších ročníkov získate techniku, ako pohotovo reagovať a ukázať svoje vedomosti a byť úspešní na skúške. Zároveň získate ďalšie zručnosti napr. ako používať slovníky na vyhľadávanie potrebných informácií. Počas kurzu sa oboznámite s reáliami anglicky hovoriacich krajín a prediskutujete množstvo rôznych tém. Históriu krajín spoznáte aj cez literatúru a ich najslávnejších autorov.

 7.A/AJ
7.A/AJ

7.A/úroveň C1 - C2 - príprava na Všeobecnú štátnu skúšku           Pondelok 16.00 - 19.05                   Učebnica: Oxford Guide to British and American Culture, Advanced Grammar

Kurz je určený nielen pre učiteľov, ktorí chcú získať ďalšiu kvalifikáciu vo svojej práci ale aj tých, ktorí si chcú založiť živnosť pre prácu s jazykom, či pre tých, ktorí sa pripravujú na certifikát CAE alebo sa chcú s angličtinou "zžiť" pre každodenný život či prácu vo firme. Precvičíte si gramatiku do hĺbky na rôznych cvičeniach a ukážkach zo starších štátnych skúšok, budete počúvať autentické nahrávky, budovať širokú slovnú zásobu a to všetko, aby ste vedeli plynulo jazyk používať v ústnom aj písomnom prejave a oboznámili sa s technikou skúšky. Dostanete zaujímavé informácie o reáliách anglicky hovoriacich krajín, budete v kontakte s aktuálnym dianím cez týždenník First News a iné zdroje. Cez literatúru sa prenesiete do rôznych období a rôznych žánrov.

7.B/AJ
7.B/AJ

7.B/úroveň C1 - všeobecný kurz    Štvrtok 16.00 - 18.20                       Učebnica: NewHeadway Advanced 4th edition

Kurz je určený pre tých, ktorí sa chcú nielen dostať na vyššiu úroveň jazyka ale sa aj ďalej zlepšovať, angličtinu používajú aktívne v práci a v súkromnom živote. Učebnica poskytuje množstvo tém a zaujímavých informácií. Poskytuje ucelenú gramatiku, ktorú budete môcť aktívne aplikovať v rôznych cvičeniach, a pri aktivitách vo dvojiciach alebo skupinách, pri diskusiách, výmene informácií a skúseností z vlastného osobného a pracovného života. Aktuálny, moderný jazyk a dianie vo Veľkej Británii Vám zabezpečí čítanie britského týždenníka First News, či  využitie množstva online stránok a aplikácií. Najdôležitejšia je ale vlastná motivácia. Vyberiete si to, čo vás zaujíma, čítať beletriu, články, pozerať filmy, seriály a pohľadáme metódu, ktorá vám pomôže efektívne napredovať.

Intenzívny prípravný kurz na štátne skúšky úroveň B2-C1                            Piatok 16.00 - 19.05 prezenčne alebo online                                           Učebnica: Advanced Grammar, štátne skúšky

Kurz v rozsahu 40 hodín je intenzívnou prípravou na štátne skúšky základné a všeobecné.  Je predovšetkým prípravou na písomnú časť skúšky, aby ste vedeli, čo vás na skúške čaká. Precvičíte si všetky jazykové zručnosti ako sú počúvanie a čítanie s porozumením a to nahliadnutím do minuloročných písomných prác. Prejdete si gramatiku a budete prekladať texty, naučíte sa správne techniky písania. Poskytneme vám informácie k reáliám anglicky hovoriacich krajín, konverzačným témam a literatúre, ktoré sú potrebné k ústnej skúške. Vyučovanie prispôsobíme vašim potrebám počtom hodín a bude prebiehať u nás na škole alebo online.

Online kurzy

Z pohodlia vášho domova a využívaním moderných technológií môžete naďalej študovať.

Kurzy v malých skupinách alebo individuálne prispôsobíme vašej úrovni a potrebám. Môžete rozvíjať svoje jazykové zručnosti, zlepšovať sa v komunikácii, alebo v písomnom styku, pripraviť sa na pracovný pohovor alebo na rôzne typy skúšok. Obsah kurzu a metodiku nastavíme podľa vašich požiadaviek. Kurzy môžu prebiehať v ranných hodinách alebo dopoludnia, prípadne v neskorších hodinách.


Kurzy individuálne - one-to-one kurzy šité na mieru                                      Kurzy pre malé skupiny - interaktivita, rozvíjanie diskusie, spoločné napredovanie                                     Kurzy pre firmy - zameranie na potreby zamestnancov

Kurzy sú pre tých, ktorí sa chcú posúvať v angličtine pravidelne a dlhodobo. V ponuke sú konverzačné, všeobecné i kurzy zamerané na špecifické potreby poslucháča. Individuálny prístup a efektívna metodika zaručujú viditeľný progres a dosiahnutie aj vyšších a ambicióznejších cieľov.© 2019 Jazyková škola Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Prievidza 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!