Kurzy

3.B/AJ
3.B/AJ

3.B/ úroveň A2 - všeobecný kurz Streda 16.00 - 19.05 Učebnica: NewHeadway Pre-intermediate 4th edition

Kurz je zameraný na zvládnutie základných časov a ich použitie v kontexte zaujímavých článkov na ich porozumenie a aktivít, a pri ktorých si rozšírite základnú slovnú zásobu, aby ste zvládli rozličné situácie v bežnej komunikácii, pri cestovaní alebo hľadaní informácií na internete. Zlepšíte si porozumenie počúvaním originálnych nahrávok a čítaním prvých kníh v upravenej verzii. Začnete tvoriť prvé príbehy v ústnom aj písomnom prejave. Začnete čítať prvé články z originálnej tlače.

4.A/ AJ
4.A/ AJ

4.A/ úroveň B1- B2 - všeobecný kurz Utorok 16.00 - 19.05 Učebnica: NewHeadway Intermediate 4th edition

Kurz Vám pomôže napredovať na vyššiu úroveň jazyka, aby ste jazyk vedeli aktívne používať vo všetkých situáciách a zdokonalíte sa vo všetkých jazykových zručnostiach. Poskytuje hlbšie vedomosti o gramatických časoch, množstvo zaujímavých článkov na obohatenie slovnej zásoby a podnecuje diskusie na rôzne témy. Kontakt s moderným jazykom a aktuálnym dianím vo Veľkej Británii sa udržuje prostredníctvom čítania britského týždenníka First News a beletrie ako napr. The Diary of a Wimpy Kid, pri ktorom sa aj schuti zasmejete.

4.B/AJ
4.B/AJ
4.B/úroveň A2 - B1 - všeobecný kurz Pondelok a streda 14.25 - 15.55 Učebnica: NewHeadway Pre-intermediate 4th edition

Kurz je určený pre študentov na základnej a strednej škole, pomáha im upevniť si vedomosti gramatické, rozširovať slovnú zásobu a rozvíjať všetky jazykové zručnosti. Učebnica poskytuje čítanie článkov na rozmanité témy a tým pomáha podnecovať diskusiu a rozvíjať kritické myslenie a získavať tak istotu pri ústnom ako aj písomnom prejave. Zoznámite sa aj s kultúrou krajiny čítaním britského týždenníka First News a používaním technológií vo výučbe jazyka.

6.A/AJ
6.A/AJ

6.A/úroveň B2 - príprava na Základnú štátnu skúšku Utorok a štvrtok 14.25 - 15.55 Učebnica: NewHeadway Upper-intermediate 4th edition

Kurz je zameraný na prípravu na základnú štátnu skúšku a preto sa sústreďuje na precvičenie všetkých jazykových zručností cez množstvo cvičení na počúvanie, čítanie, gramatiku a písanie rôznych typov kompozícií. Cez ukážky starších ročníkov sa naučíte používať slovníky pri preklade článkov a vyhľadávaní ďalších potrebných informácií, ktoré slovníky poskytujú. Počas kurzu sa oboznámite s reáliami anglicky hovoriacich krajín a prediskutuje množstvo rôznych tém. Históriu krajín spoznáte aj cez literatúru a ich najslávnejších autorov.

 7.A/AJ
7.A/AJ

7.A/úroveň C1 - C2 - príprava na Všeobecnú štátnu skúšku Pondelok 16.00 - 19.05 Učebnica: Oxford Guide to British and, Advanced Grammar

Kurz je určený pre učiteľov, ktorí chcú získať ďalšiu kvalifikáciu vo svojej práci alebo si chcú založiť živnosť pre prácu s jazykom, pre tých, ktorí sa pripravujú na certifikát CAE alebo sa chcú s angličtinou "zžiť" pre každodenný život či prácu vo firme. Precvičíte si gramatiku do hĺbky na rôznych cvičeniach a ukážkach zo starších štátnych skúšok, budete počúvať autentické nahrávky, budovať širokú slovnú zásobu a to všetko, aby ste vedeli plynulo jazyk používať v ústnom aj písomnom prejave a oboznámili sa s technikou skúšky. Dostanete zaujímavé informácie o reáliách anglicky hovoriacich krajín, budete v kontakte s aktuálnym dianím cez týždenník First News a iné zdroje. Cez literatúru sa prenesiete do rôznych období a rôznych žánrov.

7.B/AJ
7.B/AJ

7.B/úroveň C1 - všeobecný kurz Štvrtok 16.00 - 18.20 Učebnica: NewHeadway Upper-intermediate a Advanced 4th edition

Kurz je určený pre tých, ktorí sa chcú nielen udržovať na vyššej úrovni jazyka ale sa aj ďalej zlepšovať, angličtinu používajú aktívne v práci a v súkromnom živote. Učebnica Vám poskytne ucelenú gramatiku, ktorú budete môcť aktívne aplikovať v rôznych cvičeniach, aby ste sa zlepšili a pri aktivitách vo dvojiciach alebo skupinách, pri diskusiách, výmene informácií a skúseností z vlastného osobného a pracovného života. Aktuálny, moderný jazyk a dianie vo Veľkej Británii Vám zabezpečí čítanie britského týždenníka First News, a využitie online stránok.