O našej škole

Vyučovanie na našej škole vždy podliehalo prísnym podmienkam Vyhlášky 321/2008 Z.z., čo znamenalo, že kurzy s nižším počtom poslucháčov ako 12 sme mohli otvoriť len výnimočne. Teraz už ale vyhovieme aj poslucháčom, ktorí

  • - majú individuálne požiadavky
  • - radšej študujú s menšou skupinou


 

Spoznajte našich učiteľov

Všetci učitelia v našej škole sú kvalifikovaní pedagógovia s láskou k svojmu povolaniu. Neustále na sebe pracujeme, aby sme svoju prácu zdokonaľovali a obohacovali.Ing. Jarmila Sňahničanová

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru na FF UK v Bratislave. Rada sa vzdeláva a preto sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch pre učiteľov doma aj v zahraničí. Využíva technológie, hľadá zaujímavé a efektívne metódy výučby, a vlastnými skúsenosťami a zážitkami motivuje a inšpiruje študentov. Má bohaté skúsenosti s prípravou na štátne aj medzinárodné skúšky. Verí, že študent si možno nezapamätá presne, čo učiteľ povedal, ale vždy si bude pamätať, ako sa na hodine cítil.

Mgr. Katarína Tisoňová 

vyštudovala nemecký jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

.


Mgr. Běla Kaduková

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Od ukončenia vysokej školy vyučuje na Jazykovej škole Trenčín a jej kurzy s obľubou navštevujú všetky vekové kategórie. Počas letných prázdnin pravidelne organizuje dvojtýždenné konverzačné kurzy.

Na svojich hodinách kladie dôraz na to, aby atmosféra bola príjemná a povzbudzujúca pre všetkých poslucháčov . Vďaka svojej praxi a skúsenostiam je presvedčená, že každý je schopný naučiť sa cudzí jazyk, je len potrebné nájsť v sebe dostatok motivácie a mať toho správneho učiteľa.


Mgr. Dana Kišová  

Vyštudovala odbor francúzsky jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je dlhoročnou zamestnankyňou Jazykovej školy Trenčín s bohatými skúsenosťami. Jej kurzy sú určené pre všetky vekové kategórie. Verí, že dobrá nálada a priateľská atmosféra počas kurzov uľahčujú poslucháčom učenie sa cudzieho jazyka.  

Kurzy Kišová


Mgr. Mária Melicherová

Vyštudovala anglický jazyk - japonský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

© 2019 Jazyková škola Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Prievidza 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!