O našej škole

Vyučovanie na našej škole vždy podliehalo prísnym podmienkam Vyhlášky 321/2008 Z.z., čo znamenalo, že kurzy s nižším počtom poslucháčov ako 12 sme mohli otvoriť len výnimočne. Teraz už ale vyhovieme aj poslucháčom, ktorí

  • - majú individuálne požiadavky
  • - radšej študujú s menšou skupinou


 

Spoznajte našich učiteľov

Všetci učitelia v našej škole sú kvalifikovaní pedagógovia s láskou k svojmu povolaniu. Neustále na sebe pracujeme, aby sme svoju prácu zdokonaľovali a obohacovali.

Ing. Jarmila Sňahničanová

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru na FF UK v Bratislave. Rada sa vzdeláva a preto sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch pre učiteľov doma aj v zahraničí. Využíva technológie, hľadá zaujímavé a efektívne metódy výučby, a vlastnými skúsenosťami a zážitkami motivuje a inšpiruje študentov. Verí, že študent si možno nezapamätá presne, čo učiteľ povedal, ale vždy si bude pamätať, ako sa na hodine cítil.